035-6239866

Uw centrale verwarmingsketel

Preventie

Het preventief onderhoud aan uw gastoestel omvat de navolgende werkzaamheden welke wij periodiek aan uw toestel zullen uitvoeren:

Onderhoud aan uw centrale verwarming:
a. CV wordt inwendig en uitwendig schoongemaakt
b. Het reinigen en afstellen van de brander
c. Het controleren, bijvullen en ontluchten van de installatie
d. Het nakijken van de beveiligings- en regelapparatuur

Niet onder het onderhoud vallen:
1. alle hiervoor niet genoemde werkzaamheden
2. het vervangen en repareren van onderdelen en de daaraan bestede uren
3. het vegen van het rookkanaal

Garantie op onderhoud / reparatie
Inclusief 1 uur arbeidsloon en exclusief materialen, indien binnen 7 dagen na onderhoud/reparatie de storing word gemeld.

heating-706956_1280